martes, 30 de abril de 2013

Colldejou Coll del Guix La Miranda Serra de LlaberiaINTERÈS I VALOR PATRIMONIAL
La geozona esmentada té vàries facetes d’interès centrades bàsicament en la
tectònica, ja que es tracta del límit entre la Zona d’Enllaç i la Serralada Costera
Catalana. Aquesta situació li dóna una gran importància per entendre aquestes
dues unitats geològiques.
Les estructures, d’aquesta geozona formen part del feix d’encavalcaments i plecs
de Portalrubió-Vandellòs... Leer más